Slamavskiljare

Helgjuten slamavskiljare av lättballastbetong för BDT och KL-vatten

Mått: 1950 x 1950 x 1420 mm
Volym 2 m2

  • Snabb och enkel montering
  • Mindre risk för uppflytning.
  • Tålig konstruktion av säkra material.
  • Litet nedgrävningsdjup – endast 1280 mm under inkommande ledning.

Tanken kompletteras med fördelningsbrunn samt infiltrationsrör och fiberduk. Genom att sammankoppla två tankar, en utan delning och en delad på mitten, erhålls dubbel volym.

CE-märkt: