Lantbruksprodukter

Plansilo typ Korrekt

Elementen är konstruerade för packning med maskiner på upp till 20 tons jämn belastning, d.v.s. 10 tons axeltryck.
Färdig höjd: 2400 eller 3000 mm.

Längd: 2500 mm / element.

Gödselmur typ L-stöd

Ett stabilt L-format element.
Höjd: 400 – 2000 mm

Längd: normalt 2000 mm (även kortare tillverkas)

Gödselmur med utstickande armering

Ett L-stöd med “halv fot” där resterande armering sticker ut för att senare gjutas in i bottenplattan. Elementet är framtaget för att minska vikten och därmed transportkostnaden.

Färdig höjd: 400 – 1800 mm
Längd: normalt 2000 mm (även kortare tillverkas)

Gödselmur typ Korrekt

Ett väggelement utan pågjuten fot. Vid montering lyfts elementen ner i betongklossar och armeringsbyglar dras genom elementets nederkant. Elementet gjuts sedan ner i bottenplattan.

Färdig höjd: 600 – 3000 mm
Längd: upp till 4000 mm

Övriga produkter

Rännor – helgjutna eller i skivor.

Betongrör till pumpbehållare och liknande.