Om

Nilssons
Cementgjuteri

AB KG Nilssons Cementgjuteri är ett företag beläget i södra Halland, som sedan 1938 tillverkat och tillhandahållit produkter i betong. Firman har bytt ägare några gånger under årens lopp men är nu tillbaka i de ursprungliga banorna. Cementgjuteriet ägs idag ensamt av grundarens barnbarns barn, Dennis Nilsson.

På företaget arbetar förutom Dennis, tio anställda med gjutning och administration. Till en början tillverkades mest rör och brunnringar, men utvecklades så småningom också att omfatta olika element inom lantbruket.

Med åren har dock fler och fler produkter smugit sig in i tillverkningen. Idag är variationen på produkter stor. Några exempel är: L-stöd, väggelement, trappor, slamavskiljare, pelare, balkar etc. Lantbrukselement liksom rörprodukter finns naturligtvis fortfarande kvar.

Vår strävan är att tillverka mesta möjliga mängd, för flest antal kunder, till minsta möjliga kostnad och högsta tänkbara kvalitet. För kontroll och kvalitetssäkring är elementtillverkningen ansluten till Betong- och Ballast Certifiering AB (BBC).