Hitta till oss

Från Laholm
Väg 24 mot Hässleholm. Mitt i Våxtorp samhälle tag höger i rondellen mot Båstad / Torekov (väg 115). Följ Vägen ca. 3 km. Fabriken ligger längs väg 115, på höger sida

E 6:an
Sväng av E 6:an vid Hallandsåsens norra fot. (Söderifrån: när du precis passerat åsen. Norrifrån: precis innan åsen) Följ skyltar mot Våxtorp, väg 115 i ca. 1 mil. Fabriken ligger längs väg 115, på vänster sida.